MAGUS Pol 800

82911
15999,95
Mikroskop polaryzacyjny MAGUS Pol 800
Powiększenie: 40–600x. Głowica trójokularowa, obiektywy planarno-achromatyczne. Oświetlenie światłem przechodzącym, źródło światła – żarówka halogenowa 30 W, oświetlenie Köhlera. Soczewka Bertranda i kompensatory.

Mikroskop jest przeznaczony do badania anizotropowych preparatów geologicznych, biologicznych i polimerów w świetle spolaryzowanym i przechodzącym.
Mikroskop polaryzacyjny zapewnia obraz, wykorzystując dwójłomność preparatu anizotropowego. Światło spolaryzowane płasko, podczas przechodzenia przez preparat anizotropowy, dzieli się na dwie wiązki i zmienia płaszczyznę polaryzacji. Analizator przenosi drgania wiązek do tej samej płaszczyzny i osi, powodując destruktywne i konstruktywne interferencje między czołami dwóch fal. Jasne obrazy o wysokim kontraście zmieniają kolory, gdy stolik obraca się.
Mikroskop ma obiektywy bez naprężeń. Tuba pośrednia mieści analizator i soczewkę Bertranda, ma również gniazdo na kompensatory. Mikroskop jest wykorzystywany w krystalografii, petrografii, mineralogii, kryminalistyce, medycynie i innych dziedzinach nauki.
Opis
Najważniejsze właściwości
Zestaw
Dane techniczne
Materiały referencyjne i pliki do pobrania

Opis

Głowica mikroskopu
Głowica trójokularowa z obiektywami planarno-achromatycznymi z korekcją do nieskończoności. Przyrządy rejestrujące obrazy cyfrowe są zamocowane w tubie głowicy trójokularowej. Pokrętło wyboru okularu/ścieżki światła w aparacie umożliwia skierowanie wiązki światła do kamery cyfrowej lub tuby okularu.
Pierścień regulacji dioptrii jest na lewej tubie.

Miska rewolwerowa
Pięć obiektywów. W wolnym gnieździe można również zainstalować dodatkowy obiektyw, który zwiększa zakres powiększenia. Konstrukcja miski rewolwerowej („z dala od obserwatora”) zwalnia przestrzeń z przodu stolika, aby użytkownik mógł widzieć obiektyw umieszczony na ścieżce optycznej. Gniazda miski rewolwerowej są wycentrowane, aby zachować zgodność z osią optyczną obiektywu i mikroskopu.

Obiektywy
Obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności są przeznaczone do obserwacji w świetle spolaryzowanym. Układ optyczny bez naprężeń sprawia, że dwójłomność pochodzi od preparatu, a nie od elementów optycznych. Przeznaczony do użytku ze szkiełkami nakrywkowymi o grubości 0,17 mm.

Mechanizm regulacji ostrości
Współosiowe pokrętła zgrubnej i precyzyjnej regulacji ostrości są umieszczone po obu stronach dolnej części podstawy. Użytkownik może położyć dłonie na blacie stołu i przyjąć wygodną pozycję podczas prowadzenia obserwacji. Regulacja ostrości jest łatwa i płynna.
Konstrukcja mechanizmu regulacji ostrości zapewnia szybką regulację mikroskopu po zmianie badanego obiektu. Z tego powodu pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości jest umieszczone po prawej stronie. Napięcie mechanizmu zgrubnej regulacji ostrości można regulować pierścieniem umieszczonym po lewej stronie.

Stolik
Stolik obraca się o 360°, aby umożliwić obserwację zmian kolorów preparatu w momencie, gdy polaryzator i analizator są ustawione w orientacji krzyżowej. Stolik ma regulację gradacji kąta obrotu. Noniusz umożliwia dokonywanie pomiarów z dokładnością do 0,1°.
Stolik można wycentrować za pomocą dwóch śrub, ponieważ analiza obiektu anizotropowego w świetle spolaryzowanym wymaga precyzyjnego wyrównania osi obrotu stolika z osią optyczną mikroskopu.

Źródło oświetlenia
Żarówki halogenowe emitują światło o barwie, która umożliwia komfortową pracę. Żarówka 30 W jest wystarczająco jasna do prowadzenia obserwacji z użyciem obiektywów o powiększeniu od 4 do 100 razy w technice jasnego pola i światła spolaryzowanego.

Oświetlenie światłem przechodzącym
Oświetlenie Köhlera: przysłona pola z możliwością regulacji; kondensor Abbego z możliwością centrowania i regulacji wysokości z regulowaną przysłoną aperturową i dodatkową soczewką obrotową. NA = 1,25. Polaryzator z możliwością obrotu o 360°, z czterema kątami obrotu 0°, 90°, 180°, 270° oznaczonymi na skali. Analizator z możliwością obrotu o 360°. Noniusz na analizatorze zapewnia precyzyjny pomiar kątów.

Oświetlenie Köhlera
Oświetlenie Köhlera poprawia jakość obrazu preparatu. Z takim oświetleniem można uzyskać maksymalną rozdzielczość w każdym obiektywie, a także jednolite oświetlenie pola widzenia bez ciemniejszych obszarów przy krawędziach. Obiekt badania jest wyraźnie wyostrzony, a artefakty obrazu są usunięte.

Badanie preparatów w świetle spolaryzowanym
Tuba pośrednia mieści analizator i soczewkę Bertranda, ma również gniazdo na kompensatory. Analizator jest ustawiony na ścieżce światła w celu obserwacji obiektów w świetle spolaryzowanym. Podczas obrotu polaryzatora i analizatora zmienia się kąt polaryzacji. Wzajemnie prostopadłą pozycję można uzyskać, ustawiając obydwa filtry w pozycji „0”. Gdy podstawa mikroskopu obraca się, powierzchnia preparatu w różny sposób odbija światło w zależności od kąta polaryzacji. Soczewka Bertranda jest wykorzystywana do badań konoskopowych. Kompensatory są przeznaczone do wzmacniania kontrastu preparatów o słabej dwójłomności.

Akcesoria
Dostępna jest seria akcesoriów opracowanych specjalnie dla tego mikroskopu.
Dodatkowe obiektywy mogą być wykorzystane do obserwacji obiektów o wielkości nawet 0,22 µm.
Okulary zwiększają zakres powiększenia mikroskopu. Dodatkowe okulary umożliwią wykorzystanie pełnego potencjału częściej używanego obiektywu.
Kamera cyfrowa, która pozwala na wyświetlanie obrazu z mikroskopu na monitorze i przechowywanie plików oraz oprogramowanie, które umożliwia pomiar preparatów w czasie rzeczywistym. Preparat kalibracyjny do pomiaru obiektów, który można łączyć z obiektywem ze skalą lub oprogramowaniem kamery.

Najważniejsze właściwości

 • Badanie anizotropowych preparatów świetle spolaryzowanym i przechodzącym
 • Potężny halogenowy oświetlacz światłem przechodzącym 30 W, który zapewnia jasne, naturalne światło
 • Soczewka Bertranda do konoskopii i ortoskopii, kompensatory i oświetlenie Köhlera
 • Głowica trójokularowa z trzecią tubą do montażu kamery cyfrowej; kostka światłodzieląca 100:0 i 0:100
 • Obiektywy planarno-achromatyczne bez naprężeń eliminują fałszywe efekty optyczne
 • Wygodne dopasowanie gniazd miski rewolwerowej i stolika
 • Obrotowy okrągły stolik z noniuszem do precyzyjnego pomiaru kątów
 • Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów

Zestaw

 • Podstawa z gniazdem zasilania, źródło światła przechodzącego i kondensor, mechanizm regulacji ostrości, stolik oraz miska rewolwerowa
 • Głowica trójokularowa
 • Tuba pośrednia z soczewką Bertranda, analizator i gniazdo kompensatora
 • Kompensatory: kompensator λ, kompensator λ/4, klin kwarcowy
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 4x/0,10 WD 21 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 40x/0,65 (z mechanizmem sprężynowym) WD 0,66 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 60x/0,80 (z mechanizmem sprężynowym) WD 0,46 mm
 • Okular 10x/22 mm z dużym odstępem źrenicy wyjściowej (2 szt.)
 • Okular 10x/22 mm z krzyżem
 • Adapter z mocowaniem typu C, 1x
 • Klucz imbusowy
 • Przewód zasilający
 • Osłona przeciwkurzowa
 • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Dostępne na zamówienie:
 • Okular 10x/22 mm ze skalą. Wartość skali: 0,1 mm
 • Okular 12,5x/14 mm (2 szt.)
 • Okular 15x/15 mm (2 szt.)
 • Okular 20x/12 mm (2 szt.)
 • Okular 25x/9 mm (2 szt.)
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 20x/0,4 WD 8,8 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności, fluorescencja: PL 100x/1,25 (z mechanizmem sprężynowym, olejek immersyjny) WD 0,36 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności, fluorescencja: PL 100x/0,8 (z mechanizmem sprężynowym, suchy) WD 2,02 mm
 • Mechaniczne mocowanie stolika
 • Kamera cyfrowa
 • Preparat kalibracyjny

Dane techniczne

Budowa mikroskopu: pionowa

Pole obrazu: płaskie

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle przechodzącym: jasne pole, światło spolaryzowane

Powiększenie mikroskopu, razy: 40–600 w konfiguracji podstawowej (*opcjonalnie: 40–1000/1250/1500/2000/2500)

Długość tuby: nieskończoność (∞)

Typ głowicy mikroskopu: trójokularowa

Głowica mikroskopu: Siedentopf

Kąt nachylenia: 30°

Rozstaw źrenic, mm: 48–75

Średnica okularu, mm: 30

Regulacja dioptrii, dioptrie: ±5 (lewy okular)

Okulary, x/pole, mm: 10х/22 mm, odstęp źrenicy wyjściowej: 10 mm; 10х/22 mm z krzyżem (*opcjonalnie: 10x/22 mm ze skalą; 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Miska rewolwerowa: 5 obiektywów, możliwość centrowania

Budowa optyczna: obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności, bez naprężeń, wysokość parafokalna 45 mm, przeznaczone do pracy ze szkiełkami nakrywkowymi o grubości 0,17 mm

Obiektywy, powiększenie/apertura/odległość robocza, mm: PL 4x/0,10/21; PL 10x/0,25/5,0; PL 40x/0,65/0,66; PL 60x/0,80/0,46 (*opcjonalnie: PL 5x/0,12/26,1; PL 20x/0,4/8,8; PL 100x/1,25/0,36 (olejek immersyjny); PL 100x/0,8/2,02 (suchy))

Zespół mechanizmu sprężynowego: 40x, 60x, 100x (olejek immersyjny), 100x (suchy)

Stolik: Ø150 mm, obracany o 360°; centrowanie, podziałka 1° kąta obrotu; skala noniusza do pomiaru kątów z dokładnością do 0,1°

Mechanizm regulacji ostrości: współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości umieszczone po obu stronach

Zgrubna regulacja ostrości, mm: 21

Śruba zgrubnej regulacji ostrości/obrót: 39,8

Wartość skali precyzyjnej regulacji ostrości, μm: 2

Pokrętło zgrubnej regulacji ostrości i napinacza: +

Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości: +

Oświetlenie: przechodzące

Oświetlenie światłem przechodzącym: regulowana polowa przysłona irysowa, kondensor Abbego NA 1,25 z regulowaną przysłoną i obiektywem obrotowym

Źródło światła przechodzącego: żarówka halogenowa 12 V, 30 W, regulacja jasności

Polaryzator światła przechodzącego: z oznaczeniami 0°, 90°, 180°, 270° na skali; możliwość obrotu o 360°

Tuba pośrednia: wbudowany analizator z możliwością obrotu o 0–360°; noniusz do pomiaru kątów z dokładnością do 0,1°; soczewka Bertranda; gniazdo do montażu kompensatorów

Kompensator: kompensator λ; kompensator λ/4; klin kwarcowy

Zasilanie, V/Hz: 220±22/50

Zakres temperatury pracy, °C: 5… 35

Zakres wilgotności pracy, %: 20… 80

Materiały referencyjne i pliki do pobrania