MAGUS Pol 850

82912
18599,95
Mikroskop polaryzacyjny MAGUS Pol 850
Powiększenie: 50–600x. Głowica trójokularowa, obiektywy planarno-achromatyczne. Światło przechodzące i odbite, źródła światła – żarówki halogenowe 30 W, oświetlenie Köhlera w świetle odbitym i przechodzącym. Soczewka Bertranda i kompensatory.

Mikroskop jest przeznaczony do badania obiektów w świetle spolaryzowanym i naturalnym.
W świetle przechodzącym można badać próbki geologiczne, a także anizotropowe próbki biologiczne i polimerowe w cienkich przekrojach.
W świetle odbitym – polerowane sekcje z jedną polerowaną stroną. Grubość polerowanych sekcji jest dowolna, zwykle 5–10 mm. Mikroskop umożliwia badanie nieprzezroczystych obiektów o grubości do 15 mm.
Mikroskop polaryzacyjny do uzyskania obrazu wykorzystuje dwójłomność preparatu anizotropowego. Światło spolaryzowane płasko, podczas przechodzenia przez preparat anizotropowy, dzieli się na dwie wiązki i zmienia płaszczyznę polaryzacji. Analizator przenosi drgania wiązek do tej samej płaszczyzny i osi, powodując destruktywne i konstruktywne interferencje między czołami dwóch fal. Jasne obrazy o wysokim kontraście zmieniają kolory, gdy stolik obraca się.
Mikroskop ma obiektywy bez naprężeń. Tuba pośrednia mieści analizator i soczewkę Bertranda, ma również gniazdo na kompensatory. Mikroskop jest wykorzystywany w krystalografii, petrografii, mineralogii, kryminalistyce, medycynie i innych dziedzinach nauki.
Opis
Najważniejsze właściwości
Zestaw
Dane techniczne
Materiały referencyjne i pliki do pobrania

Opis

Głowica mikroskopu
Głowica trójokularowa z obiektywami planarno-achromatycznymi z korekcją do nieskończoności. Przyrządy rejestrujące obrazy cyfrowe są zamocowane w tubie głowicy trójokularowej. Pokrętło wyboru okularu/ścieżki światła w aparacie umożliwia skierowanie wiązki światła do kamery cyfrowej lub tuby okularu.
Pierścień regulacji dioptrii jest na lewej tubie.

Miska rewolwerowa
Pięć obiektywów. Wolne miejsce służy do centrowania źródła oświetlenia. W wolnym gnieździe można również zainstalować dodatkowy obiektyw, który zwiększa zakres powiększenia. Konstrukcja miski rewolwerowej („z dala od obserwatora”) zwalnia miejsce z przodu stolika, dzięki czemu użytkownik może zobaczyć obiektyw umieszczony na ścieżce optycznej. Gniazda miski rewolwerowej są wycentrowane, aby zachować zgodność z osią optyczną obiektywu i mikroskopu.

Obiektywy
Obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności są przeznaczone do obserwacji w świetle spolaryzowanym. Układ optyczny bez naprężeń sprawia, że dwójłomność pochodzi od preparatu, a nie od elementów optycznych. Obiektywy są przeznaczone do badania preparatów bez szkiełek nakrywkowych.

Mechanizm regulacji ostrości
Współosiowe pokrętła zgrubnej i precyzyjnej regulacji ostrości są umieszczone po obu stronach dolnej części podstawy. Użytkownik może położyć dłonie na blacie stołu i przyjąć wygodną pozycję podczas prowadzenia obserwacji. Regulacja ostrości jest łatwa i płynna.
Konstrukcja mechanizmu regulacji ostrości zapewnia szybką regulację mikroskopu po zmianie badanego obiektu. Z tego powodu pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości jest umieszczone po prawej stronie. Napięcie mechanizmu zgrubnej regulacji ostrości można regulować pierścieniem umieszczonym po lewej stronie.

Stolik
Stolik obraca się o 360°, aby umożliwić obserwację zmian kolorów preparatu w momencie, gdy polaryzator i analizator są ustawione w orientacji krzyżowej. Stolik ma regulację gradacji kąta obrotu. Noniusz umożliwia dokonywanie pomiarów z dokładnością do 0,1°.
Stolik można wycentrować za pomocą dwóch śrub, ponieważ analiza obiektu anizotropowego w świetle spolaryzowanym wymaga precyzyjnego wyrównania osi obrotu stolika z osią optyczną mikroskopu.

Źródło oświetlenia
W oświetlaczach światłem odbitym i światłem przechodzącym zastosowano żarówki halogenowe 30 W. Żarówki halogenowe emitują światło o barwie, która umożliwia komfortową pracę. Żarówka 30 W jest wystarczająco jasna do prowadzenia obserwacji z użyciem obiektywów o powiększeniu od 4 do 100 razy w technice jasnego pola i światła spolaryzowanego.

Oświetlenie światłem odbitym
Układ oświetlenia umożliwia stosowanie z oświetlenia Köhlera. Przysłony aperturowa i pola są wstępnie wycentrowane fabrycznie i nie wymagają dodatkowego centrowania. W razie konieczności przysłony można wyregulować przy użyciu śrub centrujących. Źródło oświetlenia jest centrowane względem trzech osi. Wyjmowany analizator i polaryzator umożliwiają prowadzenie obserwacji w świetle spolaryzowanym. Polaryzator można obracać w zakresie 0–360°, analizator można obracać o 360°, a skala noniusza na analizatorze zapewnia dokładny pomiar kąta.
Zestaw filtrów pomaga dostosować odtwarzanie kolorów.

Oświetlenie światłem przechodzącym
Oświetlenie Köhlera: przysłona pola z możliwością regulacji; kondensor Abbego z możliwością centrowania i regulacji wysokości z regulowaną przysłoną aperturową i dodatkową soczewką obrotową. NA = 1,25. Polaryzator z możliwością obrotu o 360°, z czterema kątami obrotu 0°, 90°, 180°, 270° oznaczonymi na skali. Analizator z możliwością obrotu o 360°, skala noniusza na analizatorze zapewnia dokładny pomiar kąta.

Oświetlenie Köhlera w świetle odbitym i przechodzącym
Oświetlenie Köhlera poprawia jakość obrazu preparatu. Dzięki takiemu oświetleniu można uzyskać maksymalną rozdzielczość w każdym obiektywie i równomierne oświetlenie pola widzenia bez zaciemnień na krawędziach. Badany obiekt jest ostry, a artefakty obrazu są usuwane.

Badanie preparatów w świetle spolaryzowanym
Tuba pośrednia mieści analizator i soczewkę Bertranda, ma również gniazdo na kompensatory. Analizator jest ustawiony na ścieżce światła w celu obserwacji obiektów w świetle spolaryzowanym. Podczas obrotu polaryzatora i analizatora zmienia się kąt polaryzacji. Wzajemnie prostopadłą pozycję można uzyskać, ustawiając obydwa filtry w pozycji „0”. Gdy podstawa mikroskopu obraca się, powierzchnia preparatu w różny sposób odbija światło w zależności od kąta polaryzacji. Soczewka Bertranda jest wykorzystywana do badań konoskopowych. Kompensatory są przeznaczone do wzmacniania kontrastu preparatów o słabej dwójłomności.

Akcesoria
Dostępny jest asortyment akcesoriów przeznaczonych do tego mikroskopu.
Dodatkowe obiektywy mogą być używane do badania obiektów do 0,32 µm.
Okulary zwiększają zakres powiększenia mikroskopu. Dodatkowe okulary umożliwią pełne wykorzystanie potencjału obiektywu, który jest używany częściej.
Kamera cyfrowa, która pozwala na wyświetlanie obrazu z mikroskopu na monitorze i przechowywanie plików oraz oprogramowanie, które umożliwia pomiar preparatów w czasie rzeczywistym. Preparat kalibracyjny do pomiaru obiektów, który można łączyć z obiektywem ze skalą lub oprogramowaniem kamery.

Najważniejsze właściwości

 • Badania przezroczystych i nieprzezroczystych preparatów anizotropowych w świetle spolaryzowanym i naturalnym
 • Potężne halogenowe źródło światła odbitego i przechodzącego 30 W, które zapewniają jasne, naturalne światło
 • Soczewka Bertranda do konoskopii i ortoskopii, kompensatory i oświetlenie Köhlera w świetle przechodzącym i odbitym
 • Głowica trójokularowa z trzecią tubą do montażu kamery cyfrowej; kostka światłodzieląca 100:0 i 0:100
 • Obiektywy planarno-achromatyczne bez naprężeń eliminują fałszywe efekty optyczne
 • Wygodne dopasowanie gniazd miski rewolwerowej i stolika
 • Obrotowy okrągły stolik z noniuszem do precyzyjnego pomiaru kątów
 • Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów

Zestaw

 • Podstawa z gniazdem zasilania, źródło światła przechodzącego i kondensor, mechanizm regulacji ostrości, stolik oraz miska rewolwerowa
 • Oświetlacz światłem odbitym z osłoną lampy
 • Głowica trójokularowa
 • Tuba pośrednia z soczewką Bertranda, analizatorem i gniazdem kompensatora
 • Kompensatory: kompensator λ, kompensator λ/4, klin kwarcowy
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 40x/0,6 (z mechanizmem sprężynowym) WD 3,98 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 60x/0,7 (z mechanizmem sprężynowym) WD 2,03 mm
 • Okular 10x/20 mm (2 szt.)
 • Okular 10x/20 mm z krzyżem
 • Adapter z mocowaniem typu C, 1x
 • Klucz imbusowy
 • Przewód zasilający
 • Osłona przeciwkurzowa
 • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Dostępne na zamówienie:
 • Okular 10x/20 mm ze skalą. Wartość skali: 0,1 mm
 • Okular 16x/11 mm (2 szt.)
 • Okular 20x/11 mm (2 szt.)
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 2,5x/0,07 WD 11 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 50x/0,7 (z mechanizmem sprężynowym) WD 3,67 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 80x/0,8 (z mechanizmem sprężynowym) WD 1,25 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 100x/0,85 (z mechanizmem sprężynowym) WD 0,4 mm
 • Mechaniczne mocowanie stolika
 • Kamera cyfrowa
 • Preparat kalibracyjny

Dane techniczne

Budowa mikroskopu: pionowa

Pole obrazu: pole płaskie

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle odbitym: jasne pole, światło spolaryzowane

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle przechodzącym: jasne pole, światło spolaryzowane

Powiększenie mikroskopu, razy: 50–600 w konfiguracji podstawowej (*opcjonalnie: 25–1000/1600/2000)

Długość tuby: nieskończoność (∞)

Typ głowicy mikroskopu: trójokularowa

Głowica mikroskopu: Siedentopf

Kąt nachylenia: 30°

Rozstaw źrenic, mm: 48–75

Średnica okularu, mm: 23,2

Regulacja dioptrii, dioptrie: ±5 (lewy okular)

Okulary, x/pole, mm: 10х/20; 10x/20 z krzyżem (*opcjonalnie: 10x/20 ze skalą; 16x/11; 20х/11)

Miska rewolwerowa: 5 obiektywów, możliwość centrowania

Budowa optyczna: obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności, bez naprężeń, wysokość parafokalna 45 mm, przeznaczone do badania preparatów bez szkiełek nakrywkowych

Obiektywy, powiększenie/apertura/odległość robocza, mm: PL 5x/0,12/26,1; PL 10x/0,25/5,0; PL 40x/0,6/3,98; PL 60x/0,7/2,03 (*opcjonalnie: PL 2,5x/0,07/11; PL 50x/0,7/3,67; PL 80x/0,8/1,25; PL 100x/0,85/0,4)

Zespół mechanizmu sprężynowego: 40x, 60x, 50x, 80x, 100x

Stolik: Ø150 mm, obracany o 360°; centrowanie, podziałka 1° kąta obrotu; skala noniusza do pomiaru kątów z dokładnością do 0,1°

Mechanizm regulacji ostrości: współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości umieszczone po obu stronach

Zgrubna regulacja ostrości, mm: 21

Śruba zgrubnej regulacji ostrości/obrót: 39,8

Wartość skali precyzyjnej regulacji ostrości, μm: 2

Pokrętło zgrubnej regulacji ostrości i napinacza: +

Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości: +

Oświetlenie: światło przechodzące i odbite

Oświetlenie światłem odbitym: wbudowane przysłony polowa i aperturowa, wyjmowany analizator i polaryzator, filtry kolorowe: matowy, żółty, zielony, niebieski

Źródło światła odbitego: żarówka halogenowa 12 V, 30 W, regulacja jasności

Oświetlenie światłem przechodzącym: wbudowana przysłona polowa z możliwością regulacji, kondensor Abbego, NA 1,25, z możliwością centrowania i regulacji wysokości z regulowaną przysłoną aperturową i dodatkową soczewką obrotową

Źródło światła przechodzącego: żarówka halogenowa 12 V, 30 W, regulacja jasności

Polaryzator światła przechodzącego: z oznaczeniami 0°, 90°, 180°, 270° na skali; możliwość obrotu o 360°

Tuba pośrednia: wbudowany analizator z możliwością obrotu o 0–360°; noniusz do pomiaru kątów z dokładnością do 0,1°; soczewka Bertranda; gniazdo do montażu kompensatorów

Kompensator: kompensator λ; kompensator λ/4; klin kwarcowy

Zasilanie, V/Hz: 220±22/50

Zakres temperatury pracy, °C: 5… 35

Zakres wilgotności pracy, %: 20… 80

Materiały referencyjne i pliki do pobrania