Okular MAGUS SD10S

83499
134,95
Okular ze skalą (D 30 mm) 10х/20 mm MAGUS SD10S
Z regulacją dioptrii. Powiększenie: 10 razy. Pole widzenia: 22 mm. Skala z podziałką 0,1 mm

Okular ze skalą służy do pomiaru wielkości preparatów i ich struktur w jednostkach liniowych: milimetrach lub mikronach. Okular jest montowany zamiast standardowego okularu o powiększeniu 10 razy. Skala jest umieszczona w płaszczyźnie przysłony polowej z podziałką 0,1 mm. Średnica okularu: 30 mm.

Konfiguracja

Przed wykonaniem pomiaru wymagana jest kalibracja skali okularu dla poszczególnych powiększeń, które będą używane podczas pomiarów. Wymaga to preparatu kalibracyjnego – mikrometru stolikowego ze skalą. W przypadku mikroskopu stereoskopowego zalecamy stosowanie preparatu kalibracyjnego z podziałką skali wynoszącą 0,1 mm. Szkiełko należy umieścić na stoliku, a ostrość mikroskopu powinna być ustawiona na skali. Okular obraca się w tubie okularu, aż skale preparatu i okularu będą ustawione równolegle do siebie.

Obliczanie wartości skali okularu dla każdego powiększenia

Obliczenia dla poszczególnych powiększeń wykonuje się zgodnie z poniższym wzorem:
E = TL/A, gdzie
E – podziałka skali okularu;
T – podziałka skali mikrometryczna stolika oznaczona na mikrometrze stolika (0,01 mm);
L – liczba podziałek na mikrometrze stolika;
A – liczba podziałek na skali okularu.

Otrzymane wartości podziałki skali okularu dla każdego powiększenia obiektywu powinny zostać zapisane.

Obliczanie rzeczywistego rozmiaru liniowego obiektu

Podczas pomiaru obiektu należy najpierw policzyć liczbę podziałek skali okularu, które obejmuje obiekt. Wynik jest mnożony przez wartość skali obliczoną wcześniej dla wybranego powiększenia. Otrzymana wartość będzie rzeczywistą wartością liniową obiektu.
Kompatybilność
Dane techniczne
Materiały referencyjne i pliki do pobrania

Kompatybilność

  • Mikroskop stereoskopowy MAGUS Stereo 7B
  • Mikroskop stereoskopowy MAGUS Stereo 7T
  • Mikroskop stereoskopowy MAGUS Stereo 8B
  • Mikroskop stereoskopowy MAGUS Stereo 8T
  • Głowica mikroskopu MAGUS Stereo 7BH
  • Głowica mikroskopu MAGUS Stereo 7TH
  • Głowica mikroskopu MAGUS Stereo 8BH
  • Głowica mikroskopu MAGUS Stereo 8TH

Dane techniczne

Materiał soczewki: szkło optyczne

Powiększenie, razy: 10

Średnica pola widzenia, mm: 22

Regulacja dioptrii: +

Podziałka skali, mm:0,1

Średnica okularu, mm: 30

Materiały referencyjne i pliki do pobrania