MAGUS Lum 400

82904
21799,95
Mikroskop fluorescencyjny MAGUS Lum 400
Powiększenie: 40–1000x, głowica trójokularowa, obiektywy planarno-achromatyczny i planarno-fluorytowy, źródło światła odbitego – lampa rtęciowa 100 W, źródło światła przechodzącego – lampa halogenowa 30 W, oświetlenie Köhlera w świetle odbitym i przechodzącym

Mikroskop jest przeznaczony do badania preparatów przy użyciu techniki mikroskopii fluorescencyjnej w świetle odbitym i techniki jasnego pola w świetle przechodzącym. Dodatkowe wyposażenie umożliwia prowadzenie obserwacji mikroskopowej techniką ciemnego pola, polaryzacyjną i kontrastu fazowego. Mikroskopia fluorescencyjna opiera się na zdolności niektórych substancji do świecenia pod wpływem światła z określonego pasma widma. Preparaty są wystawione na działanie niewidzialnego krótkofalowego światła ultrafioletowego, fioletowego, niebieskiego lub zielonego. Długość fali emitowanego światła będzie większa niż długość fali światła wzbudzającego. Preparat świeci odpowiednio na niebiesko, cyjanowo, zielono-żółto lub czerwono. Niektóre preparaty świecą same, natomiast inne świecą po zastosowaniu barwników fluorescencyjnych. Mikroskop fluorescencyjny jest używany do badania patogenów gruźlicy, chlamydii, wścieklizny, opryszczki i innych chorób. Mikroskop może być również wykorzystywany do analizy DNA i chromosomów, rozmazów szpiku kostnego i krwi, badań kryminalistycznych i farmakologicznych, badań weterynaryjnych oraz inspekcji sanitarnych i epidemiologicznych.
Opis
Najważniejsze właściwości
Zestaw
Dane techniczne
Materiały referencyjne i pliki do pobrania

Opis

Głowica mikroskopu
Głowica trójokularowa z układem optycznym z korekcją do nieskończoności. Tuby okularów z możliwością obrotu o 360°. Użytkownik może dostosować odstęp źrenicy wyjściowej w okularze do odpowiedniej dla siebie wysokości. W tubie głowicy trójokularowej można zamocować kamerę cyfrową.

Miska rewolwerowa
Pięć obiektywów. Wolne gniazdo jest wykorzystywane do centrowania źródła światła odbitego. W wolnym gnieździe można również zainstalować dodatkowy obiektyw, który zwiększa zakres powiększenia.
Miska rewolwerowa z obiektywami jest zwrócona do wewnątrz – użytkownik widzi obiektyw umieszczony na ścieżce optycznej, a przestrzeń nad stolikiem jest wolna.

Obiektywy
Obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności i obiektywy planarno-fluorytowe z korekcją do nieskończoności. Standardowa konfiguracja obejmuje obiektywy 4x, 10x i 100x do obserwacji techniką jasnego pola oraz obiektyw 40x do mikroskopii fluorescencyjnej.

Mechanizm regulacji ostrości
Pokrętła zgrubnej i precyzyjnej regulacji ostrości są umieszczone w podstawie mikroskopu po obu stronach. Użytkownik może położyć dłonie na blacie stołu i przyjąć wygodną pozycję podczas prowadzenia obserwacji. Regulacja ostrości jest łatwa i płynna. Po prawej stronie jest pokrętło blokady zgrubnej regulacji ostrości do dokonywania szybkich poprawek po zmianie preparatu. Po lewej stronie jest pierścień regulacyjny napięcia mechanizmu zgrubnej regulacji ostrości umożliwiający dodatkową korektę.

Stolik
Stolik nie ma mechanizmu zapadkowego pozycjonowania osi X, co poprawia ergonomię. Stolik mechaniczny z mechanizmem napędzanym paskiem umożliwia płynny ruch obiektu. Uchwyt na preparaty jest zamocowany dwoma śrubami i można go zdemontować w celu ułatwienia obsługi przyrządu. W przypadku obserwacji w świetle odbitym na stoliku należy umieścić czarną płytkę, aby usunąć przypadkowe światło.

Oświetlacz światłem odbitym
Źródłem wzbudzenia fluorescencji jest lampa rtęciowa o mocy 100 W. Jest bardzo jasna i ma szerokie spektrum długości fal światła. Lampa rtęciowa ma nieciągłe szczytowe wartości widma, co pozwala na pracę z wieloma barwnikami fluorescencyjnymi. Oświetlacz światłem odbitym zawiera cztery filtry wzbudzające: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B) i zielony (G). Lampa rtęciowa jest w oprawie i może być wycentrowana w trzech płaszczyznach. Promieniowanie cieplne jest odprowadzane z oprawy, dzięki czemu lampa nie przegrzewa się. Uchwyt umożliwia bezpieczną i szybką wymianę lampy.

Oświetlenie Köhlera w świetle odbitym i przechodzącym
Ustawienie oświetlenia Köhlera zwiększa jakość obrazu preparatu. Dzięki takiemu oświetleniu można uzyskać maksymalną rozdzielczość w każdym obiektywie i równomierne oświetlenie pola widzenia bez zaciemnień na krawędziach. Badany obiekt jest ostry, a artefakty obrazu są usuwane.

Kondensor
Kondensor ma wolne miejsce na suwak ciemnego pola lub suwak kontrastu fazowego. Zastosowanie suwaka oszczędza czas podczas zmiany techniki obserwacji mikroskopowych w świetle przechodzącym.

Źródło światła przechodzącego
Oświetlacz światłem przechodzącym ma żarówkę halogenową o mocy 30 W. Żarówki halogenowe emitują światło o barwie, która umożliwia komfortową pracę. Żarówka o mocy 30 W jest wystarczająco jasna do obserwacji przy użyciu obiektywów o powiększeniu od 4x do 100x.

Akcesoria
Dostępny jest asortyment akcesoriów przeznaczonych do tego mikroskopu. Opcjonalne obiektywy zapewniają dodatkowe powiększenie. Opcjonalny obiektyw fluorytowy 10x/0,35 służy do rejestrowania obrazu preparatu z rozdzielczością 0,5 μm w dużym polu widzenia. Okulary zwiększające zakres powiększenia mikroskopu. Opcjonalne okulary umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału najczęściej używanego obiektywu. Urządzenie do kontrastu fazowego, kondensor ciemnego pola i urządzenie polaryzacyjne poszerzają zakres dostępnych technik obserwacji mikroskopowych, dzięki czemu można badać preparaty niewidoczne w jasnym polu lub świetle fluorescencyjnym. Kamera cyfrowa, która wyświetla obraz mikroskopowy na monitorze i przechowuje pliki oraz oprogramowanie, które wykonuje pomiary preparatów w czasie rzeczywistym. Preparat kalibracyjny do pomiaru obiektów, który można łączyć z obiektywem ze skalą lub oprogramowaniem kamery.

Najważniejsze właściwości

 • Badanie preparatów emitujących fluorescencję pod wpływem światła wzbudzającego
 • Techniki obserwacji mikroskopowych: fluorescencja w świetle odbitym, jasne pole w świetle przechodzącym
 • Głowica trójokularowa z regulowanym odstępem źrenicy wyjściowej i pionową tubą do zamontowania kamery cyfrowej
 • Oświetlacz światłem odbitym: lampa rtęciowa 100 W o szerokim spektrum długości fali światła
 • Filtry fluorescencyjne: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B), zielony (G)
 • Oświetlacz światłem przechodzącym: żarówka halogenowa 30 W zapewniająca jasne, naturalne światło
 • Oświetlenie Köhlera w świetle odbitym i przechodzącym
 • Stolik prosty bez mechanizmu zapadkowego pozycjonowania osi
 • Szeroka gama kompatybilnych opcjonalnych akcesoriów

Zestaw

 • Podstawa z gniazdem zasilania, źródło światła przechodzącego i kondensor, mechanizm regulacji ostrości, stolik oraz miska rewolwerowa
 • Oświetlacz światłem odbitym
 • Lampa rtęciowa
 • Głowica trójokularowa
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 4x/0,10 WD 19,8 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności, fluorescencja: PL FL 40x/0,85 (z mechanizmem sprężynowym) WD 0,42 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności, fluorescencja: PL 100x/1,25 (z mechanizmem sprężynowym, olejowy) WD 0,36 mm
 • Okular 10x/22 mm z dużym odstępem źrenicy wyjściowej (2 szt.)
 • Osłona UV
 • Adapter z mocowaniem typu C, 1x
 • Klucz imbusowy
 • Zasilanie lampy rtęciowej
 • Przewód zasilający
 • Przewód zasilający oświetlacza światłem odbitym
 • Osłona przeciwkurzowa
 • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Dostępne na zamówienie:
 • Okular 10x/22 mm ze skalą
 • Okular 12,5x/14 mm (2 szt.)
 • Okular 15x/15 mm (2 szt.)
 • Okular 20x/12 mm (2 szt.)
 • Okular 25x/9 mm (2 szt.)
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności, fluorescencja: PL FL 10x/0,35 WD 2,37 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PL 60x/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 mm
 • Urządzenie kontrastowo-fazowe
 • Kondensor ciemnego pola
 • Immersyjny kondensor ciemnego pola
 • Suwak ciemnego pola
 • Urządzenia do polaryzacji
 • Kamera cyfrowa
 • Preparat kalibracyjny

Dane techniczne

Budowa mikroskopu: pionowa

Pole obrazu: pole płaskie

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle odbitym: fluorescencja

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle przechodzącym: jasne pole; ciemne pole (opcjonalnie); światło spolaryzowane (opcjonalnie); kontrast fazowy (opcjonalnie)

Powiększenie mikroskopu, razy: 40–1000 w konfiguracji podstawowej (*opcjonalnie: 40–1250/1500/2000/2500)

Długość tuby: nieskończoność (∞)

Typ głowicy mikroskopu: trójokularowa

Głowica mikroskopu: głowica typu gemel (Siedentopf, obracana w zakresie 360°)

Kąt nachylenia: 30°

Powiększenie głowicy mikroskopu, razy: 1

Rozstaw źrenic, mm: 48–75

Średnica okularu, mm: 30

Okulary, x/pole, mm: 10x/22 mm, odstęp źrenicy wyjściowej: 10 mm (*opcjonalnie: 10x/22 mm ze skalą, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Miska rewolwerowa: 5 obiektywów

Budowa optyczna: obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności i obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności, fluorescencyjne; odległość parafokalna: 45 mm

Obiektywy, powiększenie/apertura/odległość robocza, mm: PL 4x/0,10/19,8; PL 10x/0,25/5,0; PL FL 40x/0,85/0,42; PL 100x/1,25/0,36 (olejek) (*opcjonalnie: PL FL 10x/0,35/2,37; PL 60x/0,80 ∞/0,17 WD 0,46 mm)

Zespół mechanizmu sprężynowego: 40, 60х, 100x (olejek)

Stolik: dwuwarstwowy stolik mechaniczny, rozmiar stolika: 180 mm×150 mm, bez mechanizmu zapadkowego pozycjonowania osi

Zakres ruchu, mm: 75/50

Kondensor: kondensor Abbego, N.A. 1,25, regulacja centralna, regulacja wysokości, regulowana przysłona, gniazdo suwaka ciemnego pola i suwaka kontrastu fazowego i mocowanie płetwowe

Przysłona pola: regulowana przysłona irysowa

Mechanizm regulacji ostrości: współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości umieszczone po obu stronach

Zgrubna regulacja ostrości, mm: 21

Śruba zgrubnej regulacji ostrości, mm/obrót: 39,8

Wartość skali precyzyjnej regulacji ostrości, μm: 2

Pokrętło zgrubnej regulacji ostrości i napinacza: +

Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości: +

Oświetlenie: światło przechodzące i odbite

Źródło światła odbitego: lampa rtęciowa 100 W

Źródło światła przechodzącego: żarówka halogenowa 12 V, 30 W, regulacja jasności

Filtr fluorescencyjny: typ filtra, długość fali wzbudzenia/zwierciadło dichroiczne/długość: fali emisji; ultrafioletowy (UV), 320–380 nm/425 nm/435 nm; fioletowy (V), 380–415 nm/455 nm/475 nm; niebieski (B), 450–490 nm/505 nm/515 nm; zielony (G), 495–555 nm/585 nm/595 nm

Urządzenie kontrastowo-fazowe: * opcjonalnie: kondensor kontrastowo-fazowy, obiektyw kontrastowo-fazowy (10x, 20x, 40x, 100x), teleskop centrujący

Kondensor ciemnego pola: * opcjonalnie: suchy kondensor ciemnego pola (do użytku z obiektywem suchym); olejowy kondensor ciemnego pola (do użytku z obiektywem immersyjnym 100x); suwak ciemnego pola

Urządzenia do polaryzacji: * opcjonalnie: polaryzator umieszczony na kolektorze, analizator umieszczony w gnieździe powyżej miski rewolwerowej

Zasilanie, V/Hz: zasilacz, 85–265/50/60

Zakres temperatury pracy, °C: 5… 35

Zakres wilgotności pracy, %: 20… 80

Materiały referencyjne i pliki do pobrania