MAGUS Lum V500

82908
41699,95
Odwrócony mikroskop fluorescencyjny MAGUS Lum V500
Powiększenie: 100–400 razy. Głowica trójokularowa, obiektywy planarno-achromatyczne, źródło światła odbitego – lampa rtęciowa 100 W, źródło światła przechodzącego – żarówka halogenowa 30 W, oświetlenie Köhlera

Mikroskop jest przeznaczony do badania preparatów przy użyciu techniki mikroskopii fluorescencyjnej w świetle odbitym oraz przy użyciu technik jasnego pola i kontrastu fazowego w świetle przechodzącym.
Mikroskopia fluorescencyjna opiera się na zdolności niektórych substancji do świecenia pod wpływem światła z określonej części widma. Preparaty są wystawione na działanie niewidzialnego krótkofalowego światła ultrafioletowego, fioletowego, niebieskiego lub zielonego. Długość fali emitowanego światła będzie większa niż długość fali światła wzbudzającego. Preparat świeci odpowiednio światłem niebieskim, cyjanowym, zielono-żółtym lub czerwonym. Niektóre preparaty świecą same, natomiast inne świecą po zastosowaniu barwników fluorescencyjnych.
Mikroskop jest używany do badania osadów ciekłych, kolonii komórek, żywych komórek, kultur tkankowych i innych preparatów w pożywce w naczyniach szklanych do 55 mm o grubości dna 1,2 mm. W mikroskopie zastosowano specjalne obiektywy umożliwiające pracę z takimi naczyniami szklanymi. Stojak iluminatora można przechylać, co pozwala na użycie szalek Petriego i kolb o wysokości do 165 mm. Mikroskop nadaje się do diagnostyki immunochemicznej i analizy chromosomów, a także do wykrywania utajonych infekcji bakteryjnych i wirusowych.
Opis
Najważniejsze właściwości
Zestaw
Dane techniczne
Materiały referencyjne i pliki do pobrania

Opis

Głowica mikroskopu
Długość tuby – nieskończoność (∞). Podczas montażu mikroskopu użytkownik może obrócić tuby okularów o 180° i dostosować odległość źrenicy wyjściowej do swojego wzrostu. Mikroskop ma głowicę trójokularową.
Monitor jest zamontowany w pionowej tubie głowicy trójokularowej, a kamera cyfrowa – w gnieździe bocznym kamery. Głowica trójokularowa jest wyposażona w kostkę światłodzielącą 80:20, z kolei na korpusie jest 2-pozycyjna kostka światłodzieląca (100:0/0:100).

Miska rewolwerowa
Miska rewolwerowa na 6 obiektywów jest zamontowana na stojaku pod stolikiem.

Obiektywy
Obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności z dużą odległością roboczą do naczyń o grubości dna 1,2 mm.
Trzy obiektywy są przeznaczone do obserwacji techniką jasnego pola i mikroskopii fluorescencyjnej, a pozostałe 3 do obserwacji techniką kontrastu fazowego.

Mechanizm regulacji ostrości
Pokrętła zgrubnej i precyzyjnej regulacji ostrości są umieszczone w podstawie mikroskopu po obu stronach. Użytkownik może położyć dłonie na blacie stołu i przyjąć wygodną pozycję podczas prowadzenia obserwacji. Regulacja ostrości jest łatwa i płynna. Po prawej stronie jest pokrętło blokady zgrubnej regulacji ostrości do dokonywania szybkich poprawek po zmianie preparatu. Po lewej stronie jest pierścień regulacyjny napięcia mechanizmu zgrubnej regulacji ostrości umożliwiający dodatkową korektę.

Stolik
Mikroskop jest wyposażony w jeden stały stolik z mechanicznym mocowaniem do poruszania naczyniami laboratoryjnymi w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Płynne i delikatne przesuwanie obiektu zwiększa dokładność badania – żadna część preparatu nie zostanie pominięta. Pokrętło zabezpieczające jest umieszczone na dole, dzięki czemu użytkownik nie nadwyręża prawej ręki. Zestaw mikroskopu zawiera cztery uchwyty do preparatów w naczyniach laboratoryjnych różnych rozmiarów.

Oświetlacz światłem odbitym
Źródłem wzbudzenia fluorescencji jest lampa rtęciowa o mocy 100 W. Jest bardzo jasna i ma szerokie spektrum długości fal światła. Lampa rtęciowa ma nieciągłe szczytowe wartości widma, co pozwala na pracę z wieloma barwnikami fluorescencyjnymi.
Oświetlacz światłem odbitym zawiera cztery filtry wzbudzające: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B) i zielony (G).
Lampa rtęciowa jest w oprawie i może być wycentrowana w trzech płaszczyznach. Promieniowanie cieplne jest odprowadzane z oprawy, dzięki czemu lampa nie przegrzewa się. Mocowanie umożliwia bezpieczną i szybką wymianę lampy.

Kondensor
Kondensor kontrastowo-fazowy z czterema pozycjami. Dostępne jest wolne gniazdo do obserwacji techniką jasnego pola. Pozostałe trzy gniazda z płytkami fazowymi są używane do pracy z obiektywami o powiększeniach 10x, 20x i 40x. Pierścienie kontrastu fazowego można wycentrować. Szybkie i intuicyjne przełączanie między technikami obserwacji mikroskopowych oszczędza czas i ułatwia pracę badacza.

Źródło światła odbitego
Oświetlacz światłem odbitym ma żarówkę halogenową o mocy 30 W. Żarówki halogenowe emitują światło o barwie, która umożliwia komfortową pracę. Żarówka 30 W jest wystarczająco jasna do prowadzenia obserwacji z użyciem wszystkich obiektywów stosowanych do obserwacji w technice jasnego pola i technice kontrastu fazowego.

Oświetlenie Köhlera w świetle przechodzącym
Oświetlacz Köhlera poprawia jakość obrazu obserwowanego preparatu: Każdy obiektyw osiąga maksymalną rozdzielczość. Pole widzenia jest równomiernie oświetlone bez zaciemnień na krawędziach. Obiekt badania jest wyraźnie wyostrzony, a artefakty obrazu są usunięte.

Akcesoria
Dostępna jest seria akcesoriów opracowanych specjalnie dla tego mikroskopu.
Okulary zwiększające zakres powiększenia mikroskopu. Opcjonalne okulary umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału najczęściej używanego obiektywu.
Kamera cyfrowa, która wyświetla obraz mikroskopowy na monitorze i przechowuje pliki oraz oprogramowanie, które wykonuje pomiary preparatów w czasie rzeczywistym.
Preparat kalibracyjny do pomiaru obiektów, który można łączyć z obiektywem ze skalą lub oprogramowaniem kamery.

Najważniejsze właściwości

 • Badanie preparatów w naczyniach laboratoryjnych, emitujących fluorescencję pod wpływem światła wzbudzającego
 • Techniki obserwacji mikroskopowych: fluorescencja w świetle odbitym, jasne pole i kontrast fazowy w świetle przechodzącym
 • Ustawienie oświetlenia Köhlera
 • Uchylna podstawa umożliwiająca korzystanie z naczyń o wysokości do 165 mm
 • Głowica trójokularowa z możliwością regulacji odstępu źrenicy wyjściowej
 • Dwie opcje zamontowania kamery cyfrowej i monitora: pionowa tuba głowicy trójokularowej oraz boczne gniazdo kamery; kostka światłodzieląca w głowicy trójokularowej – 80:20, kostka światłodzieląca na korpusie 100:0/0:100
 • Oświetlacz światłem odbitym: lampa rtęciowa 100 W o szerokim spektrum długości fali światła
 • Filtry fluorescencyjne: ultrafioletowy (UV), fioletowy (V), niebieski (B), zielony (G)
 • Kondensor kontrastowo-fazowy umożliwiający szybką i wygodną zmianę techniki obserwacji mikroskopowych
 • Oświetlacz światłem przechodzącym – żarówka halogenowa 30 W zapewniająca jasne, naturalne światło
 • Szeroka gama kompatybilnych opcjonalnych akcesoriów

Zestaw

 • Podstawa z gniazdem zasilania, źródło światła przechodzącego i kondensor, mechanizm regulacji ostrości, stolik oraz miska rewolwerowa
 • Moduły fluorescencyjne
 • Lampa rtęciowa
 • Głowica trójokularowa
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 10x/0,25 WD 4,3 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 20х/0,40 WD 8,0 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 40х/0,60 WD 3,5 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 mm
 • Obiektyw planarno-achromatyczny z korekcją do nieskończoności: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 mm
 • Okular 10x/22 mm z dużym odstępem źrenicy wyjściowej (2 szt.)
 • Osłona UV
 • Adapter z mocowaniem typu C, 1x
 • Klucz imbusowy
 • Zasilanie lampy rtęciowej
 • Przewód zasilający
 • Przewód zasilający oświetlacza światłem odbitym
 • Osłona przeciwkurzowa
 • Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

Dostępne na zamówienie:
 • Okular 10x/22 mm ze skalą
 • Okular 12,5x/14 mm (2 szt.)
 • Okular 15x/15 mm (2 szt.)
 • Okular 20x/12 mm (2 szt.)
 • Okular 25x/9 mm (2 szt.)
 • Kamera cyfrowa
 • Preparat kalibracyjny

Dane techniczne

Budowa mikroskopu: odwrócona

Pole obrazu: pole płaskie

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle odbitym: fluorescencja

Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle przechodzącym: jasne pole, kontrast fazowy

Powiększenie mikroskopu, razy: 100–400 w konfiguracji podstawowej (*opcjonalnie: 100–500/600/800/1000)

Długość tuby: nieskończoność (∞)

Typ głowicy mikroskopu: trójokularowa

Głowica mikroskopu: Siedentopf, obracana o 180°

Kąt nachylenia: 45°

Powiększenie głowicy mikroskopu, razy: 1

Rozstaw źrenic, mm: 48–75

Średnica okularu, mm: 30

Okulary, x/pole, mm: 10x/22 mm, odstęp źrenicy wyjściowej: 10 mm (*opcjonalnie: 10x/22 mm ze skalą, 12,5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9)

Miska rewolwerowa: 6 obiektywów

Budowa optyczna: obiektywy planarno-achromatyczne z korekcją do nieskończoności (∞), odległość parafokalna: 45 mm

Obiektywy, powiększenie/apertura/odległość robocza, mm: PLL 10x/0,25/4,3; PLL 20x/0,40/8,0; PLL 40x/0,60/3,5; faza: PLL 10x/0,25/4,3 PHP2; PLL 20x/0,40/8,0 PHP2; PLL 40x/0,60/3,5 PHP2

Zespół mechanizmu sprężynowego: 40x

Stolik: 227x208 mm, stały, z mocowaniem mechanicznym i szklanymi płytkami Ø118 mm; uchwyty do preparatów: 86x129,5 mm, Ø90 mm; 34x77,5 mm, Ø68,5 mm; 57x82 mm, Ø60 mm; 29x77,5 mm, Ø35 mm

Zakres ruchu, mm: 77/134,5

Kondensor: NA 0,6, odległość robocza: 55 mm; kontrastowo-fazowy; ze śrubami blokującymi

Przysłona pola: regulowana przysłona irysowa

Mechanizm regulacji ostrości: współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości umieszczone po obu stronach

Wartość skali precyzyjnej regulacji ostrości, μm: 2

Pokrętło zgrubnej regulacji ostrości i napinacza: +

Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości: +

Oświetlenie: światło przechodzące i odbite

Źródło światła odbitego: lampa rtęciowa 100 W

Źródło światła przechodzącego: żarówka halogenowa 12 V, 30 W, regulacja jasności

Filtr fluorescencyjny: typ filtra, długość fali wzbudzenia/zwierciadło dichroiczne/długość fali emisji: ultrafioletowy (UV), 320–380 nm/425 nm/435 nm; fioletowy (V), 380–415 nm/455 nm/475 nm; niebieski (B), 450–490 nm/505 nm/515 nm; zielony (G), 495–555 nm/585 nm/595 nm

Urządzenie kontrastowo-fazowe: kondensor kontrastowo-fazowy z wolnym gniazdem i płytkami fazowymi do obiektywów 10x, 20x i 40x; teleskop centrujący

Zasilanie, V/Hz: zasilacz, 85–265/50/60

Zakres temperatury pracy, °C: 5… 35

Zakres wilgotności pracy, %: 20… 80

Materiały referencyjne i pliki do pobrania